GO STRONG -AVOPALVELUT

perhetyö ja tehostettu perhetyö

Perhetyö


Perhetyömme on koululähtöistä perhetyötä, jonka avulla luomme erityisesti lapselle helposti ymmärrettävän ja valmiiksi jäsentyneen rakenteen perhetyöskentelyn ympärille. Havainnollistamme perheen vuorovaikutukseen tai perhesuhteisiin nivoutuvan muutostarpeen lapselle mielekkäällä tavalla ja mahdollistamme uusien taitojen oppimisen sekä harjoittelun osana arkea. Varmistamme lapsen koulunkäynnin ja arjen rutiinien sujuvuuden, jolloin lapselle syntyy tärkeitä onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia. Myös vanhemmille koulunkäynnin sujuminen voi olla merkittävä positiivista muutosta edistävä tekijä ja se vaikuttaa omaan mielikuvaan vanhemmuudesta pitkään lasten kasvaessa. 


Palvelu on tarkoitettu 0-18 -vuotiaille sosiaali- ja lastenhuollon asiakkaille. Tyypillisiä tilanteita ovat

  • koulukäymättömyys  tai haasteet koulussa suoriutumisen kanssa
  • kasvatukseen liittyvät haasteet
  • arjen sujuvuuteen liittyvät haasteet
  • haasteet vanhempien ja lasten välisessä vuorovaikutuksessa


Kunta: Vantaa, Espoo

Palvelun määrittämä laki: lastensuojelulaki, sosiaalihuoltolaki

Palvelun muoto: sosiaalihuolto, lastensuojelun avohuolto


Go Strongilla perhetyötä tehdään moniammatillisen tiimin voimin, johon kuuluu sosionomi, psykologi, erityisopettaja, psykologinen sairaanhoitaja sekä sosiaalityöntekijä.

Tehostettu perhetyö


Tehostetun perhetyön tavoitteena on saada aikaan selkeä muutos lapsen ja perheen elämässä. Palvelu vastaa sisällöllisesti perhetyötä, mutta on intensiivisempää ja pitkäkestoisempaa. Palvelu on päämäärätietoista ja hyvin suunniteltua erityistason palvelua. Palvelu on tarkoitettu perheille joissa ongelmat ovat vakavia ja mietitään esimerkiksi lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle. Tehostettu perhetyö sopii myös tilanteisiin, joissa lapsi on palannut sijoituksesta kotiin ja perheen tilanne vaatii kestävää tukea.


Palvelu on tarkoitettu 0-18 -vuotiaille lastensuojelun asiakkaille. Tyypillisiä tilanteita ovat

  • koulukäymättömyys tai koulupudokkuus
  • pohdinta lapsen sijoittamiseksi kodin ulkopuolelle
  • lapsen kotiutuminen sijoituksesta
  • lapsen ja perheen tarve vahvalle tuelle arjessa


Kunta: Vantaa, Espoo

Palvelun määrittämä laki: lastensuojelulaki

Palvelun muoto:  lastensuojelun avohuolto


Go Strongilla perhetyötä tehdään moniammatillisen tiimin voimin, johon kuuluu sosionomi, psykologi, erityisopettaja, psykologinen sairaanhoitaja sekä sosiaalityöntekijä. 

Lisätiedot:

Jimmy Sved, palvelujohtaja, avopalvelut

jimmy.sved@gostrong.fi tai 040 820 1812


Go Strong - koululähtöistä lastensuojelua

#jotainmuuta