GO STRONG -AVOPALVELUT

koulutuki

Koulutuki on sosiaalihuollon palvelu, jossa toimimme välittäjinä koulun, vanhempien ja sosiaalihuollon välillä. Go Strongin ammattilaisten tiimi huolehtii nuoren koulunkäynnistä, elämänohjauksesta ja arjen koordinoinnista palveluna. Työskentelyjakson aikana tuemme nuorten ja heidän perheidensä arkirytmiä ja keräämme jatkuvasti tietoa suoriutumisesta ja onnistumisesta.

Lapsen koulunkäynti voi olla haasteellista monesta syystä. Taustalla voi olla tunne-elämän häiriöitä, oppimisvaikeuksia, neuropsykiatrisia haasteita, sosiaalisia ongelmia, tuen puuttumista tai kasvuympäristöön sisältyviä riskitekijöitä. Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa 7–17-vuotiaan lapsen sosiaalisia ja tunne-elämän taitoja sekä vähentää lapsen koulunkäynnin esteitä.


Tyypillisiä tilanteita ovat:

  • haasteet arjen sujuvuuden kanssa
  • perheen ja nuoren tarve palvelutarpeen arvioinnille
  • haasteet koulunkäynnin tai koulussa suoriutumisen kanssa tai syrjäytymisvaara
  • haasteet vuorovaikutus- ja elämänhallintataidoissa
  • turvallisuuden tunteen vahvistaminen masennusoireista ja pelkotiloista kärsiville nuorille
  • huoli lapsen hyvinvoinnista

Varmistamme, että jokainen suorittaa koulunsa loppuun, työllistyy ja löytää oman unelman. Keskeinen nuoren tulevaisuuteen vaikuttava asia on, että koulunkäynti onnistuu ja nuori saa päästötodistuksen peruskoulusta. Go Strong - Basicin avulla varmistamme nuoren koulun sujuvuuden, kun nuori ja hänen perheensä ei siihen pysty. Palvelu perustuu rutiinien vahvistamiseen, henkilökohtaiseen tukeen ja ohjaukseen sekä sopivaan suhteeseen luottamusta ja kontrollia. Jos lapsi tai nuori ei kykene käymään koulussa tai perheolojen takia sopeudu normaaliin koulujärjestelmään, häntä tuetaan koulutyössä Go Strong - Home Base tiloissa koulupäivän aikana.

Go Strong koulutuki koostuu kahdesta palvelutasosta. Palvelun täsmällinen sisältö räätälöidään yhdessä tilaajan ja perheen kanssa turvaamaan lapsen koulunkäyntiä.Palvelu on tarkoitettu 7-17 -vuotiaille sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaille. Tuen tilaajana voi olla sosiaalihuollon, lastensuojelun tai opetustoimen edustaja tai eri viranomaistahot yhdessä. Koulutuki voi myös olla osa muita palveluita. Palvelua tuotetaan moniammatillisen tiimin voimin, johon kuuluu sosionomi, psykologi, erityisopettaja, psykiatrinen sairaanhoitaja sekä sosiaalityöntekijä.


Tuotamme palvelua seuraavilla paikkakunnilla: Vantaa, Espoo, Helsinki

Lisätiedot ja paikkatiedustelut:

Jimmy Sved, palvelujohtaja, avopalvelut
jimmy.sved@gostrong.fi tai 040 820 1812