go strong -avopalvelut

Tukea ja apua lapsille ja perheille


Tuotamme nykyaikaisia, laadukkaita ja vaikuttavia avopalveluita tukea ja apua tarvitseville lapsille ja perheille. Avopalveluiden toiminta-ajatus pohjautuu koululähtöisyyteen ja osallisuuteen sekä systeemiseen ja perheterapeuttiseen ajatteluun. Palvelut ovat lapsilähtöisiä ja lasten oikeudet ovat keskiössä. Lähestymme asiakasperheitämme voimavarakeskeisesti, aidosti kiinnostuneina parantamaan heidän elämäänsä. Etsimme perheen sisäiset voimavarat, kuuntelemme arjen huolia ja autamme kriisitilanteissa. 

Perhetyö ja tehostettu perhetyö


Koululähtöisen perhetyön avulla luomme helposti ymmärrettävän ja valmiiksi jäsentyneen rakenteen perhetyön ympärille. Varmistamme lapsen koulunkäynnin ja arjen rutiinien sujuvuuden, jolloin lapselle syntyy tärkeitä onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia. Myös vanhemmille koulunkäynnin sujuminen voi olla merkittävä positiivista muutosta edistävä tekijä ja se vaikuttaa omaan mielikuvaan vanhemmuudesta pitkään lasten kasvaessa. Tehostettu perhetyö vastaa sisällöllisesti perhetyötä, mutta on intensiivisempää ja pitkäkestoisempaa, ja sen tavoitteena on saada aikaan selkeä muutos lapsen ja perheen elämässä.

Lue lisää

Lähiympäristöön vietävä tuki


Lähiympäristöön vietävän tuen avulla varmistamme lapsen koulunkäynnin ja arjen rutiinien sujuvuuden, kun lapsi ja hänen perheensä ei yksin siihen pysty. Kyse on sosiaalihuollon palvelusta, jossa toimimme välittäjiä koulun, vanhempien ja sosiaalihuollon välillä. 


Palvelu on suunnattu lapsille ja nuorille, joilla on haasteita suoriutua opiskelusta tai joilla on haasteita vuorovaikutus-  ja/tai elämänhallintataitojen kanssa. Se sopii hyvin myös palvelutarpeen arviointia tarvitseville nuorille ja heidän perheilleen. 

Lue lisää

Tukijaksot


Tukijaksot on tarkoitettu tilanteisiin, joissa arjen hallinta tuntuu haastavalta ja omat voimavarat vanhempana eivät tahdo riittää. Omat verkostot ovat kaukana tai niitä on vähän. Lapsella voi olla käyttäytymishäiriöitä, psyykkisiä sairauksia, kehitysvammaisuutta tai lapsi on muutoin haastava hoidettava.


Tukijaksot tarjoavat lapselle ammatillisen, luotettavan ja kannustavan varahoitopaikan ja vanhemmille hetken hengähdystauon. Tukijaksojen avulla voidaan tukea ja vahvistaa lapsen ja vanhemman myönteistä vuorovaikutussuhdetta. Hoitotuki toteutetaan suunnitelmallisesti ja säännöllisesti, esimerkiksi 1-2 kertana kuukaudessa ja loma-aikoina. 

Lue lisää

"Pidämme huolen, että lapsen koulunkäyntiä tukevat arjen palat kasvavat ja lapsi pysyy mukana koulutyössä. Palojen kasvaessa lapsi voi saavuttaa tavoitteensa ja haaveensa.
Koulunkäynti on yksi parhaista hyvinvoinnin mittareista."


Janne Lemmetty, erityisopettaja

Go Strong - koululähtöistä lastensuojelua

#jotainmuuta