GO STRONG LAITOSPALVELUT

Go Strong tuottaa nykyaikaisia matalan kynnyksen lastensuojelupalveluita. Palvelumalli on systeeminen sekä asiakaslähtöinen. Go Strong palvelumallin toiminta-ajatus on tehdä tehokasta ja suunnitelmallista lastensuojelu- sekä perhetyötä. Koko perheen tilanne kartoitetaan yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Tavoite on luoda turvallinen ja luottamuksellinen suhde perheisiin. Go Strong lastenkodit tarjoaa nuorille hyvät edellytykset peruskoulutukseen ja ammatilliseen tutkintoon sekä henkilökohtaiseen kasvuun. Dialogisuudella ja moniammatillisella työskentelyllä vahvistetaan perheen osallisuutta. Toiminnallisen ja suunnitellun ohjelman myötä koko perheellä on mahdollisuus positiivisiin oivalluksiin ja todelliseen muutokseen. 

Siikajärven lastenkoti

Siikajärven lastenkoti tarjoaa laadukasta ja moniammatillista osaamista lastensuojelun sijaishuollon tarpeisiin. Paikat on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka huostaanoton tai avohuollon tukitoimenpiteinä joudutaan sijoittamaan pitkäaikaisesti oman kotinsa ulkopuolelle. Siikajärven lastenkodissa on yhteensä 4 osastoa. Osastot ovat 6 paikkaisia. Siikajärvellä löytyy erittäin hyvät harrastusmahdollisuudet, kuten urheiluhalli, kuntosali, uima-allas, tenniskenttä ja rantasauna. 


Lisätiedot:

Tuomas Nuotio, lastenkotitoiminnan johtaja
tuomas.nuotio@gostrong.fi tai 040 717 0416.

Jänismetsän lastenkoti

Jänismetsän lastenkoti on 10-paikkainen ja kaksiosastoinen. Toinen 5-paikkaisista osastoista tarjoaa perus- ja toinen erityistason laitospalvelua lapsille ja nuorille. Jänismetsän henkilökunnalla on laaja ja pitkä kokemus lastensuojelun kentällä. Lastenkoti Jänismetsän kasvatusperiaatteet pohjautuvat sosiaalipedagogiikkaan, systeemiseen ja perheterapeuttiseen ajatteluun.Vuorovaikutuksellinen ja yhteisöllinen työote näkyy ja tuntuu Jänismetsän arjessa.


Lisätiedot:

Outi Mäkipää, johtaja

outi.makipaa@gostrong.fi tai 041 319 7745