avopalvelut

Monipuolisten tuetun arjen palveluiden ja perhetyön avulla
varmistamme lapsen koulunkäynnin onnistumisen,
tuemme vanhemmuutta ja autamme perhettä arjen hallinnassa.

Tukea ja apua perheille


Tuotamme nykyaikaisia, laadukkaita ja vaikuttavia avopalveluita tukea ja apua tarvitseville perheille. Avopalveluiden toiminta-ajatus pohjautuu koululähtöisyyteen ja osallisuuteen sekä systeemiseen ja perheterapeuttiseen ajatteluun. Palvelut ovat lapsilähtöinen ja lasten oikeudet ovat keskiössä. Lähestymme asiakasperheitämme voimavarakeskeisesti, aidosti kiinnostuneina parantamaan heidän elämäänsä. Etsimme perheen sisäiset voimavarat, kuuntelemme arjen huolia ja autamme kriisitilanteissa. 

Tukijaksot


Tukijaksot ovat tarkoitettu tilanteisiin, joissa arjen hallinta tuntuu haastavalta ja omat voimavarat vanhempana eivät tahdo riittää. Omat verkostot ovat kaukana tai niitä on vähän. Lapsella voi olla käyttäytymishäiriöitä, psyykkisiä sairauksia, kehitysvammaisuutta tai lapsi on muutoin haastava hoidettava.


Tukijaksot tarjoavat lapselle ammatillisen, luotettavan ja kannustavan varahoitopaikan ja vanhemmille hetken hengähdystauon. Tukijaksojen avulla voidaan tukea ja vahvistaa lapsen ja vanhemman myönteistä vuorovaikutussuhdetta. Hoitotuki toteutetaan suunnitelmallisesti ja säännöllisesti, esimerkiksi 1-2 kertana kuukaudessa ja loma-aikoina. 


Lisätiedot:

Jimmy Sved
jimmy.sved@gostrong.fi tai 040 820 1821

Tuetun arjen palvelu ja perhetyö

Tuetun arjen palvelun avulla varmistamme lapsen koulunkäynnin ja arjen rutiinien sujuvuuden, kun lapsi ja hänen perheensä ei yksin siihen pysty. Kyse on sosiaalihuollon palvelusta, jossa toimimme välittäjinä koulun, vanhempien ja sosiaalihuollon välillä. 


Palvelu on suunnattu lapsille ja nuorille, joilla on haasteita suoriutua opiskelusta tai joilla on haasteita vuorovaikutus-  ja/tai elämänhallintataitojen kanssa. Se sopii hyvin myös palvelutarpeen arviointia tarvitseville nuorille ja heidän perheilleen sekä perheisiin, joissa kaivataan tukea arkeen. 


Palvelu perustuu tärkeimpien arjen rutiinien noudattamiseen ja koulunkäyntiin saatavaan tukeen oikein kohdennetun sosiaaliohjauksen voimin. Perhetyössä lapsen ja perheen tukena on Go Strongin moniammatillinen tiimi, johon kuuluu mm. erityisopettaja ja psykologi. Tuetun arjen palvelu muodostuu kolmesta palvelutasosta. Palvelutaso määrittyy yksilökohtaisesti ja se perustuu yhdessä sosiaalihuollon ja perheen kanssa tehtävään arvioon tarvittavan tuen määrästä. 


Lisätiedot:

Jimmy Sved

jimmy.sved@gostrong.fi tai 040 820 1821

"Pidämme huolen, että lapsen koulunkäyntiä tukevat arjen palat kasvavat ja lapsi pysyy mukana koulutyössä. Palojen kasvaessa lapsi voi saavuttaa tavoitteensa ja haaveensa.
Koulunkäynti on yksi parhaista hyvinvoinnin mittareista."


Janne Lemmetty, erityisopettaja

Go Strong - koululähtöistä lastensuojelua

#jotainmuuta