Go Strong tuottaa moderneja ja laadukkaita koululähtöisiä lastensuojelupalveluita. 

Tuemme apua tarvitsevien lasten ja perheiden arkea heidän omista vahvuuksistaan käsin.

Kattavat tuetun arjen palvelut sekä palvelutarpeen arvioinnin työkalut

avopalvelut

Kodinomainen ympäristö pitkäaikaisiin- ja kiireellisiin sijoituksiin

laitospalvelut

" Pidämme huolen, että lapsen koulunkäyntiä tukevat arjen palat kasvavat ja lapsi pysyy mukana koulutyössä. 

Palojen kasvaessa lapsi voi saavuttaa tavoitteensa ja haaveensa. Koulunkäynti on yksi parhaista hyvinvoinnin mittareista."


Janne Lemmetty, erityisopettaja

" Inhimillisyys, kiirettömyys ja koululähtöisyys ovat lastenkotiemme arjen kulmakivet. 

Positiivinen elämänkatsomus ja ratkaisukeskeisyys ovat ominaisuuksia, joiden toivomme välittyvän kaikkien Go Strongin lasten arkeen. " 


Tuomas Nuotio, lastenkotitoiminnan johtaj

#jotainmuuta palveluperhe

Go Strong Remote 

Ennaltaehkäisevä tuetun arjen palvelumme on nykyaikainen etäpalvelu. Helppo ja nopea ottaa käyttöön.

Go Strong Basic

Perhe saa rinnalleen ohjaajan joka auttaa ja varmistaa mm. koulutyön sujuvuuden ja tukee vanhemmuutta.

Go Strong Power

Sosiaaliohjauksen lisäksi mukaan astuu erityisopettaja ja psykologi. Perheelle räätälöidään oikeanlaista ja vaikuttavaa tukea.

Go Strong Lastenkodit

Kodinomaisia lastenkotipalveluita lastensuojelun asiakaille joille kotiinvietävä tuki ei riitä.

Go Strong Tukijaksot

Tukijaksot auttavat lasta ja perhettä jaksamaan, kun perheessä on uupumusta ja arki lapsen kanssa on haasteellista.

Home Base yksiköt

Konseptimme mukainen toimintakeskus palveluidemme piirissä oleville lapsille, nuorille ja perheille.