Dialogisuudella ja monialaisella työllä luodaan perusta toimivalle lastensuojelulle

Lastensuojeluyksikön rooli osana lastensuojelun prosessia on toteuttaa lapsen sosiaalityöntekijän valmisteleman asiakassuunnitelman ja lastensuojelulain mukaista hoitoa ja kasvatusta. Tehtävä on monisyinen ja vastuullinen. Go Strongilla olemme alusta saakka panostaneet dialogisuuteen ja systeemiseen toimintamalliin, jossa moniammatillinen työskentely on keskeisessä osassa.

Kuten tiedämme, lastensuojelutyön luonne on toisinaan arvaamaton. Kohtaamisia on paljon. Tilanteita syntyy nopeasti. Tunteita nousee pintaan. On tärkeää, että työntekijät pysyvät rauhallisina ja tietävät miten toimia. Tämä vaatii tiimityötä, organisoimista ja itsensä johtamista. Haluamme kannustaa ja nostaa esiin työntekijän omat vahvuudet toteuttaa hyvää hoitoa ja kasvatusta, tehdä päätöksiä rohkeasti sekä ennen kaikkea ottaa asiat puheeksi. Varsinkin puheeksi ottaminen ja asioihin tarttuminen saattaa tuntua joskus vaikealta: Minunko tehtäväni se on? Kenen tämä olisi pitänyt tehdä? Miksi tuotakaan ei ole laitettu kuntoon? Saatamme helposti ajatella näin ja unohdamme oma toimijuutemme siinä sivussa. Negatiivisten ajatusten rinnalle on hyvä palauttaa mieleen ja jopa sanoa ääneen pari onnistumista tai positiivista seikkaa kyseiseen tilanteeseen liittyen. Se ei ole aina helppoa, mutta kannattaa kokeilla. Ja jos vielä jakaa omat pohdintansa työkaverin kanssa, voi syntyä todella paljon uutta ja hyvää.


Go Strongilla kannustamme myös nuoria ottamaan kantaa omaan tilanteeseensa ja keskustelemaan avoimesti yleisistä ja yhteisistä asioista. Kehitämme koko ajan toimintaamme ja kokeilemme uusia toimintamalleja nykyaikaisen lastensuojelun hengessä. Tästä olkoon esimerkkinä lastenkodin lapsille ja henkilökunnalle suunnatut yhteiset keskusteluhetket psykologin tai perheterapeutin kanssa. Nämä avoimet dialogit ovat olleet opettavaisia ja hedelmällisiä yhteisen hyvän olon ja yhteenkuuluvuuden suhteen. 


Olemme luoneet arjen rutiineja, joissa lapset ja aikuiset puhuvat ja pohtivat yhdessä. Aikuisen tehtävä on sanoittaa ja selittää - luoda mahdollisuus lapsen ymmärrykselle ja ajatusten esiin tuomiselle. Samoin toimimme perhetyössä vanhempien kanssa. Dialogisuuden perusperiaatteiden mukaisesti kohtaamme lapset ja aikuiset ilman ennakko-odotusta tai valmiiksi pureskeltua ratkaisua tilanteeseen. Kuunteleminen on osa prosessia. Dialogisuus vaatii aktiivisuutta ja kykyä reflektoida aidosti toisen sanomaa. Dialogisuuden edellytyksiä ovat kunnioitus, kiinnostus ja myötätunto. Samaa mieltä ei tarvitse olla, mutta toisen sanoman voi kuulla. Omia virheitä ei kannata pelätä, koska niitä tekee kaikki. Kiinnostuksen osoitus toista kohtaan on aidon kohtaamisen edellytys. Myötätunto itseä ja työkaveria tai hädissään olevaa vanhempaa kohtaan on sekin keskeistä tällä alalla. Näin luodaan lämmin ja osallistava ilmapiiri.


Moniammatillisella työskentelyllä tehostamme dialogisuuden vaikuttavuutta Go Strongin kaikilla osa-alueilla, avopalveluissa ja laitospalveluissakin. Kunnioittava ja arvostava asenne ei rajoitu pelkästään lapseen tai perheeseen, vaan se kattaa meillä myös yhteistyökumppanit kuten koulun, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon ammattilaiset. Näin toivomme myös yhteistyötahojen suhtautuvan meihin, koska lastensuojelussa yhteistyön merkitystä ja luottamusta ei voi liikaa korostaa. Moniammatillisuus tarkoittaa moniäänisyyttä. Käytännössä se on meillä tehtävien jakoa niin, että jokaisen omat vahvuudet ja osaamisalueet tulevat hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla. On ollut erittäin mielenkiintoista ja opettavaista toimia yhtenä oman moniammatillisen tiimimme kouluttajista ja miettiä, miten saamme työyhteisönä tuettua lapsia ja nuoria heidän tarpeet ja elämäntilanne huomioon ottaen mahdollisimman laajasti.


Yhteistyön merkitys korostui kevään ja lomakauden aikana. Olemme eläneet hyvin poikkeuksellisia aikoja, ja onkin paikallaan kiittää  upeita työntekijöitämme, ihania lapsia ja perheitä sekä taitavia sosiaalityöntekijöitä. Nyt on jälleen aika palata arkirutiineihin. Lastensuojelussa kesän jälkeinen arki tarkoittaa muun muassa koulurutiinien jatkumista, harrastuksia ja toiminnallisuutta sekä arjen rytmistä huolehtimista - touhua tulee varmasti riittämään. Erinomaista, positiivisella tavalla kokemusrikasta ja mukavaa syksyä!

0
Feed

Jätä kommentti